Dla współczesnej gospodarki fundamentalną funkcję pełni bez wątpienia logistyka i żaden ekonomista nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Gdyby nie sprawnie działająca logistyki to w ogóle nie byłby prawdopodobny ponadnarodowy przepływ produktów a nawet ich efektywna fabrykacja, bowiem dominująca partia bardziej złożonych artykułów jak np. maszyny czy auta jest produkowana w wytwórniach rozrzuconych po różnych kontynentach, które często sprofilowane są zaledwie w produkowaniu jakiegoś szczególnego półfabrykatu montowanego potem w następnej części świata. Jeśli by nie było osiągalne sprawne transportowanie tych przedmiotów to cała globalna gospodarka zostałaby dokumentnie unieruchomiona.

W postępie współczesnych mechanizmów logistycznych kolosalne znaczenie ma pewien wynalazek, który jest wprost trywialny w swej formie. Tym odkryciem było wprowadzenie do obrotu przewozowego na całym świecie uniwersalnej platformy transportowej czyli palety drewnianej. Wcześniej także wykorzystywano sporządzone z desek podstawy do dostarczania rozmaitych artykułów tylko nie istniał żaden ich standard. W końcu ktoś o błyskotliwym umyśle wpadł na pomysł iż uzgodnienie norm dla palet przewozowych polepszy łańcuch spedycyjny na znaczniejszą skalę.

Korzyści z unormowania wymiarów palety transportowej jest dosyć wiele. Posiadając sztywno ustalone gabaryty palety można produkować środki transportu, dzięki którym będzie można najbardziej optymalne zużytkować powierzchnię ładunkową. Dotyczy to w zasadzie jakichkolwiek środków transportu jakie brać mogą udział w transporcie towaru z pewnego usytuowania na drugie, od widlaków, jakich dźwigi mają zsynchronizowany z kształtem palet rozstaw, przez skrzynie ładunkowe aut ciężarowych, aż po rozmiary kontenerów, wewnątrz których przesyła się gigantyczne partie produktu okrętami między lądami. Dla fachowców od logistyki łatwo jest wówczas skalkulować koszty frachtu posługując się zharmonizowanymi jednostkami miary.