w biurzeNie poddaje się jakiejkolwiek wątpliwości, że w procesie rekrutacyjnym (dobór robotnika ze zgłoszonych chętnych) najistotniejsze miejsce zarówno z płaszczyzny pracodawcy jak również konkretnego rekruta są dwa opracowania – cv (od łac. curicculum vitae), zatem zwyczajnie życiorys, a także list motywacyjny wycelowany wprost do domniemanego pracodawcy. To przede wszystkim na podwalinie niniejszych dwóch załączników podejmuje się selekcji i przesądza o zaangażowaniu określonej osoby.

Przewagę ma tu bezsprzecznie CV, które znamionuje się znacznym pogłębieniem merytorycznym – bogatym zasobem wiadomości o pretendencie, jakie całkiem dużo potrafią rzec przyszłemu przełożonemu. Natomiast list motywacyjny to formalnie pewnego typu „ozdobnik”, dopełnienie do życiorysu i choć sam w sobie nie jest dokumentu nieodwołalnym w trakcie rekrutacji, to jednakowoż w naszym systemie przyjęło się już składanie tego gatunku pisma, jakie przygotować nie jest czynnością znojną ponieważ zajmuje nie więcej jak kilka chwili, zwłaszcza kiedy mamy możność użyć typowych wzorców do jakich starczy raptem podstawić dane.

Opracowanie takich załączników przez zainteresowanego na pracownika jest kluczowe z tego względu iż informuje o jego szczególnym stanowisku do posady, o którą się ubiega. Skrótowo mówiąc mówi to osobie zobowiązanej za dobór pretendentów na robotników, iż człowiek taki na poważnie traktuje swe przyszłe obowiązki jako zatrudniony w firmie.